ΧΟΡΗΓΙΑ

Εθνική Τράπεζα

Λογαριασμός: 08000704919
IBAN: GR2701100800000008000704919
SWIFT Τράπεζας (BIC): ETHNGRAA