22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2019
Μακρή 6, Αθήνα
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ελληνική
Επιστημονική Εταιρία
Προσχολικής Αγωγής

 
Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Προσχολικής Αγωγής είναι ειδικό Επιστημονικό Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που ιδρύθηκε για την προώθηση και αξιοποίηση του επιστημονικού αντικειμένου της Προσχολικής Αγωγής.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας ώστε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες και τις επικείμενες εκδηλώσεις της ΕΛ.ΕΠ.Ε.Π.Α.

Ως εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στηριζόμαστε οικονομικά από τις συνδρομές των μελών μας και από χορηγίες ιδιωτών και εταιρειών. Παράλληλα λειτουργούμε με την προσφορά εθελοντών και υποστηρικτών, προκειμένου να μπορούμε να προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες επιμόρφωσης στους παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας. Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς, τους εθελοντές και τους υποστηρικτές μας που ενισχύουν το έργο μας και υποστηρίζουν ανιδιοτελώς το φορέα μας.